เมทริกซ์ขายปลีกฟังก์ชันพร้อมม้านั่ง

ข้อมูลสินค้าเครื่องสร้างกล้ามเนื้อ

บริษัทตั้ง

เดือยและจุดปรับมีรหัสสี

ใช่

ในช่วงนี้เอง

เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง 25 เรื่องราว

เราก็เลย

ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ (สแตกมาตรฐาน)

245กก. /540ในที่สุด

ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ (สแตกหนัก)

290.5กก. / 640 ส่วน

ขนาดรวม (ย X ก X ส)

129.5 x 137.5 x 212 ซม. / 51 x 54 x 83.5 นิ้ว

ระยะการเคลื่อนไหวของสาย

231 ซม. / 91 นิ้ว ในขณะที่ถือ

สกัดกั้นสูงสุด

180กก. /400ในที่สุด

ผู้ใช้สูงสุด

136กก. /300ในที่สุด

ระบบควบคุม

ที่เก็บของ

ที่เก็บในตัวต่อพ่วงโทรศัพท์/ล่องเรือของจักรพรรดิ

บาโหนจับหลายตำแหน่ง

หลายตำแหน่งเพื่อความสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลป้าย

ชื่อกล้ามเนื้อ, รหัสสี, ภาพประกอบการเดินทางเริ่มต้นและสิ้นสุด

รหัสรหัสสี

มีร่างกาย (ร่างกายส่วนบน), สีแดง (ร่างกายจะเห็น), สีเขียว (แกนกลาง)

สแตกน้ำหนัก

ที่กั้นสแตกน้ำหนัก

แผงกั้นด้านหน้าและด้านหลังเต็มตัว

สแตกน้ำหนักมาตรฐาน

136กก. / 300 สุดท้ายความจริง

สแตกน้ำหนักมาตรฐาน

68กก. / 150 ของแรงต้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้รองรับที่ด้านข้าง (อัตราทดรอก 1:2)

สแตกน้ำหนักมาตรฐาน

34กก. / 75 ของแรงต้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้รองรับน้ำหนักข้าง (อัตราทดรอก 1:4)

สแตกหนักเสริม

180กก. / 400 ในที่สุดความจริง

สแตกหนักเสริม

91กก. / 200 ของแรงต้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้รองรับน้ำหนักข้าง (อัตราทดรอก 1:2)

สแตกหนักเสริม

45กก. / 100 ของแรงต้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้รองรับน้ำหนักข้าง (อัตราทดรอก 1:4)

โครงและสาย

สีโครง

กราไฟท์สีเทา

อาจจะส่งกำลัง

ความสามารถในการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งการยึดอุปกรณ์

ใช่

ข้อมูลสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

142.4 x 77.5 x 43.7 ซม. / 56 x 30.5 x 17.25 นิ้ว

ผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

36กก. / 79.5 สุดท้าย

สกัดกั้นสูงสุด

159กก. /350ส่วน

ผู้ใช้สูงสุด

136กก. /300ในที่สุด