Banner Image

การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า : ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด

ถ้าคุณต้องการส่งคืนสินค้า กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

  • ติดต่อผ่าน Call Center 02-751-9360#602 (เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.) หรือ E-mail: johnsonmkt@johnsonfitness.com. เพื่อแจ้งสาเหตุการคืนสินค้าและเลขที่ใบสั่งซื้อ.
  • เจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน3วันเพื่อแจ้งขออนุมัติในการส่งคืนหรือขอเอกสารเพิ่มเติม
  • หากคำขอได้รับการอนุมัติ กรุณาห่อเพื่อป้องกันความเสียหายและแนบเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ส่งกลับมาให้เรา
  • เมื่อเราได้รับของจากคุณจะทำการเช็คและส่งกลับไปชื่อที่อยู่เดิมที่ส่งมา ใช้เวลาทำการประมาณ 7 วัน

** ส่วนของค่าขนส่งทางลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง ถ้าคุณได้รับสินค้าที่เสียหายให้รีบแจ้งเราทันที **

เงื่อนไขในการคืนเงิน

** กรณีที่สินค้าที่เสียหาย **

หลังจากที่พัสดุมาถึงโปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งหรือไม่ หากสินค้าได้รับความเสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งติดต่อเราทันทีที่ Call Center 02-715-0465-7 (วันจันทร์ – ศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 – 17:00 น.) และระบุคำสั่งซื้อและรายละเอียดความเสียหาย