กีฬา-การกู้คืน-vyper-3-0

ขนาดสินค้า/ขนาดสินค้า 30 x 12 x 12 ซม
น้ำหนักสินค้า/สเปรย์ของสินค้า 1.1 กก
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ / ชนิดของบรรจุภัณฑ์ 37 x 15.5 x 15.5 ซม
น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ / ส่วนสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 1.3 กก