กีฬา-การกู้คืน-พิษ-กลับ

ขนาดสินค้า/ขนาดสินค้า 48 x 11 x 2 นิ้ว
น้ำหนักสินค้า/สเปรย์ของสินค้า 1.04 กก
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ / ชนิดของบรรจุภัณฑ์ กว้าง35xความลึก21.8xลึก13.1
น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ / ส่วนสำคัญของบรรจุภัณฑ์ -