กีฬา-การกู้คืน-hypervolt-2-pro

ขนาดสินค้า/ขนาดสินค้า 33 x 25 x 16 ซม
น้ำหนักสินค้า/สเปรย์ของสินค้า 1.2 กก
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ / ชนิดของบรรจุภัณฑ์ 31 x 22 x 12 ซม
น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ / ส่วนสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 2.6 กก