กีฬา-การกู้คืน-hyperspherego

ขนาดสินค้า/ขนาดสินค้า 8 x 8 x 8 ซม
น้ำหนักสินค้า/สเปรย์ของสินค้า 0.5 กก
ขนาดของบรรจุภัณฑ์ / ชนิดของบรรจุภัณฑ์ 15 x 15 x 15 ซม
น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ / ส่วนสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 0.7 กก