กีฬา-การกู้คืน-chypervolt-go-2

ขนาดสินค้า 17 x 17 x 5 ซม
มีของสินค้า 0.7 กก
สิ่งบรรจุภัณฑ์ 27.5 x 17.5 x 7.5 ซม
มีของบรรจุภัณฑ์ 1.7 กก