matrix-treadmill-tf30-xir

รายละเอียด ลู่วิ่งไฟฟ้า Matrix Retail Treadmill TF30XIR
สายพาน สายพานแว๊กซ์แบบไม่ต้องบำรุงรักษา 2 ชั้น
ขนาดสายพาน 51 x 140 ซม.
รองรับระบบรองรับ ระบบกันกระแทก Ultra Zone
ความหนาสกี 1 นิ้ว
ชานชาน 0-15 %
ที 0.8 – 20 กม. ต่อช.
พิเศษ -
ระบบ
ขนาดมอเตอร์ 3.25 แรงม้า
ต่อ
ที หน้าจอสัมผัสขนาด 16 นิ้ว
ที่เหลือ เวลา, ความเร็ว, ความลาดเอียง, ระยะทาง, แคลอรี่, Pace และอัตราการเต้นของหัวใจ
ติ้ง 5 กำลังเรียน
PASSPORT BOX ได้
ความบันเทิง
ระบบ Wi-Fi
ส่วนอื่นๆเต้นหัวใจ แบบจับและแบบพกพา
รายละเอียด
ขนาดเครื่อง 195 x 90 x 157 ซม.
ผู้ใช้สูงสุด 159กก.
เครื่อง 126 กก.