ขอบฟ้า-ลู่วิ่ง-omega-z

รายละเอียด
สายพาน 1.6 เลย
ขนาดสายพาน 140 x 53 ซม.
รองรับระบบรองรับ ระบบกันกระแทกแบบแปรผัน
ความหนาสกี
ชานชาน 0-12 %
ที 0.8 – 20 กม. ต่อช.
พิเศษ โหมดประหยัดพลังงาน
ระบบ
ขนาดมอเตอร์ ระบบขับเคลื่อน 3.0 HP Johnson
ต่อ
ที หน้าต่าง LED 3 ดวงพร้อมหลายสี
ที่เหลือ เวลา ระยะทาง ความชัน ความเร็ว แคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ
ติ้ง 6 กำลังเรียน
PASSPORT BOX สิ่ง
ความบันเทิง ไม่มี
ระบบ Wi-Fi
ส่วนอื่นๆเต้นหัวใจ แบบจับและแบบพกพา
รายละเอียด
ขนาดเครื่อง 183 x 89 x 144 ซม.
ผู้ใช้สูงสุด 159กก.
เครื่อง 93กก.