gr6

รายละเอียด
น้ำหนัก 16กก.
จับ การตัดสินใจในการขึ้น-ลงแบบ MICRO
ณ ที่นี้ Road-Style ไปที่แนวราบเลื่อนเข้า-ออกและมุมมองขึ้น-ลงแบบ MICRO
แป้นเหยียบ คันเหยียบสองด้านที่ถอดเปลี่ยนได้พร้อมกรงและคลิปคันเหยียบ
ที
ที จอแอลซีดี 5 นิ้ว
สิ่ง เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, อัตราการเต้นของหัวใจ, RPM, ความเร็ว, แบตเตอรี่
ติ้ง HIIT, ช่วงความเร็ว, ช่วงอัตราการเต้นของหัวใจ
นั่น ระบบไฟส่องสว่าง Glow Ride
ส่วนอื่นๆเต้นหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย รองรับ Polar
ระบบปรับช่วงล่าง
ต่อถนน แม่เหล็ก
ระบบ เข็มขัด
รายละเอียด
ขนาดเครื่อง 136 x 61 x 121 ซม.
ผู้ใช้สูงสุด 136 กก.
เครื่อง 56กก.