เงื่อนไขการรับประกัน :
รับประกันคุณภาพสินค้า
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น

หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และไม่รับประกันในส่วนของความพึงพอใจ

“คลิก ลงทะเบียนรับประกันสินค้า”

MATRIX

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี
โครงสร้าง

FRAME

5
มอเตอร์

MOTOR

10
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน

Electrical / Drive sets

2
ชิ้นส่วนสึกหรอ / ชิ้นส่วนพลาสติก

Wear Item / Plastic Parts

1
งานสี

Coating

1
ชิ้นส่วน Hardware

Hardware

0.5
ค่าแรง

LABOR

2
รุ่นที่รับประกัน

MODEL

Matrix Home
1. Treadmill TF30XR
2. Elliptical E30XR
3. Recumbent Bike R30XR
4. Upright Bike U30XR
 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

HORIZON

สินค้ากลุ่ม Home Strength ระยะเวลา: ปี Year
โครงสร้าง

FRAME

5
ชุดน้ำหนัก

Weight stack

1
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่

Drive sets

1
สายพาน/สายเคเบิ้ล

Belt/Cable

1
งานสี

Surface coating

1
ชิ้นส่วนสึกหรอ

Wear Items

1
ชิ้นส่วน Hardware

Hardware

0.5
ค่าแรง

LABOR

1
รุ่นที่รับประกัน

MODEL

1. Torus 5
2. Torus 3
3. Torus 1
 • Mechanical parts: Bearing, linear bearing, pulley set, air shock, coil spring, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: ชุดลูกปืน, ชุดลูกรอก, โช้ค, สปริง ฯลฯ
 • Wear Item: Foam grips, decal, belts, cables, upholstery, batteries and accessories such as handles, grips, karabiner clips and attachments, aluminum end caps and top caps
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: โฟมมือจับ, สต็กเกอร์, เข็มขัด, สายเคเบิล, เบาะ, แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม เช่น มือจับ, มือจับ, ตะขอเกี่ยว, aluminum end caps and top caps ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

HORIZON

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี Year ระยะเวลา: ปี Year ระยะเวลา: ปี Year
โครงสร้าง

FRAME

3 2 2
มอเตอร์

MOTOR

10

HP 3.25/3.0/2.75

5

HP 2.5/2.25

2

HP 2.0/1.75/1.5

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน

Electrical / Drive sets

2 1.5 1.5
ชิ้นส่วนสึกหรอ / ชิ้นส่วนพลาสติก

Wear Item / Plastic Parts

1 1 1
งานสี

Coating

1 1 1
ชิ้นส่วน Hardware

Hardware

0.5 0.5 0.5
ค่าแรง

LABOR

1 1 1
รุ่นที่รับประกัน

MODEL

Treadmill

Elite T7.1, Elite T5.1

Johnson 8.1T,

Paragon X, 7.0AT,

Omega Z, T202

Treadmill

Adventure 3, Adventure 1

Adventure CL, Adventure CS,

T101, Johnson 6.1T

Treadmill

Adventure E, CITTA TT5.0

รุ่นที่รับประกัน

MODEL

N/A Elliptical

Andes 5, Andes 3, EX-59, Endurance 3, Syros Pro

Recumbent Bike

Comfort R

Bike / Spinning  Bike

Comfort 5, Comfort 3, CITTA BT5.0, Paros Pro, GR3, GR6

 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

JOHNSON

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี Year ระยะเวลา: ปี Year ระยะเวลา: ปี Year
โครงสร้าง

FRAME

3 2 2
มอเตอร์

MOTOR

10

HP 3.25/3.0/2.75

5

HP 2.5/2.25

2

HP 2.0/1.75/1.5

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน

Electrical / Drive sets

2 1.5 1.5
ชิ้นส่วนสึกหรอ / ชิ้นส่วนพลาสติก

Wear Item / Plastic Parts

1 1 1
งานสี

Coating

1 1 1
ชิ้นส่วน Hardware

Hardware

0.5 0.5 0.5
ค่าแรง

LABOR

1 1 1
รุ่นที่รับประกัน

MODEL

Treadmill

Johnson 8.1T

Treadmill

Johnson 6.1T

Treadmill

N/A

 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

JOHNSON

สินค้ากลุ่ม Wellness ระยะเวลา: ปี
โครงสร้าง

FRAME

2
มอเตอร์

MOTOR

2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน / ชิ้นส่วนพลาสติก

Electrical / Drive sets / Plastic Parts

2
ชิ้นส่วนสึกหรอ / งานสี / ชิ้นส่วน Hardware

Wear Item / Coating / Hardware

2
ค่าแรง

LABOR

2
รุ่นที่รับประกัน

MODEL

J6900

J6800

JP 1100

 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

TEMPO

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี
โครงสร้าง

FRAME

2
มอเตอร์

MOTOR

2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน

Electrical / Drive sets

1
ชิ้นส่วนสึกหรอ

Wear Item

1
ค่าแรง

LABOR

1
รุ่นที่รับประกัน

MODEL

Treadmill

1. T11 2. T77 3. T82 4. T81

Elliptical

1. E902

Bike

2. B902

 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง

 1. อะไหล่ / ชิ้นส่วน / อุปกรณ์ที่ทำด้วยพลาสติก
 2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการต่อพ่วง
 4. การตัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไข อันทำให้เกิดความผิดปกติของชิ้นสวน / อะไหล่ จากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมถึงการนำเครื่องเข้ามาจากร้านค้าหรือศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวแทนบริการของบริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 5. ใบรับประกันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 6. มีการใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
 7. ไม่รวมถึงความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน (สนิม การขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ฯลฯ)
 8. ไม่รวมถึงรอยขีดข่วนของโครงสร้างภายนอก (หลังจากที่ลูกค้ามีการตรวจรับสินค้าแล้ว)
 9. ไม่รับประกันในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายโดยเกิตจากการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 10. ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากใช้ชิ้นส่วน / อะไหล่ / น้ำยาเคมีหรืออื่นๆ ที่มิได้ชื้อตรงจากบริษัทฯ ที่มีใบกำกับกาษีที่ถูกต้อง
 11. การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งสายดินให้ ทางลูกค้าต้องดำเนินการติดตั้งโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ

วิธีการรับบริการ

ท่านสามารถรับบริการจาก บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. Call Canter: 02-7150465-7 รับแจ้งปัญหาการใช้งาน
 2. Mail Service: Serviceth@johnsonfitness.com
 3. Service Center: 02-7150465-7, 02-3250950 ศูนย์กลางการให้บริการ หรือให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์
 4. กรุณาตรวจสอบบัตรพนักงานของบริษัทฯ ก่อนอนุญาติให้เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมบำรุง