เงื่อนไขการรับประกัน :
รับประกันคุณภาพสินค้า
ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น

หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และไม่รับประกันในส่วนของความพึงพอใจ

“คลิก ลงทะเบียนรับประกันสินค้า”

MATRIX

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี
โครงสร้างFRAME 5
มอเตอร์MOTOR 10
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อนElectrical / Drive sets 2
ชิ้นส่วนสึกหรอ / ชิ้นส่วนพลาสติกWear Item / Plastic Parts 1
งานสีCoating 1
ชิ้นส่วน HardwareHardware 0.5
ค่าแรงLABOR 2
รุ่นที่รับประกันMODEL Matrix Home
1. Treadmill TF50XUR TF50XIR TF50XR TF30XIR TF30XR
2. Elliptical E30XIR E30XR
3. Recumbent Bike R30XIR R30XR
4. Upright Bike U30XIR U30XR
 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

HORIZON

สินค้ากลุ่ม Home Strength ระยะเวลา: ปี Year
โครงสร้างFRAME 5
ชุดน้ำหนักWeight stack 1
ชุดอุปกรณ์เคลื่อนที่Drive sets 1
สายพาน/สายเคเบิ้ลBelt/Cable 1
งานสีSurface coating 1
ชิ้นส่วนสึกหรอWear Items 1
ชิ้นส่วน HardwareHardware 0.5
ค่าแรงLABOR 1
รุ่นที่รับประกันMODEL 1. Torus 5
2. Torus 3
 • Mechanical parts: Bearing, linear bearing, pulley set, air shock, coil spring, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: ชุดลูกปืน, ชุดลูกรอก, โช้ค, สปริง ฯลฯ
 • Wear Item: Foam grips, decal, belts, cables, upholstery, batteries and accessories such as handles, grips, karabiner clips and attachments, aluminum end caps and top caps
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: โฟมมือจับ, สต็กเกอร์, เข็มขัด, สายเคเบิล, เบาะ, แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริม เช่น มือจับ, มือจับ, ตะขอเกี่ยว, aluminum end caps and top caps ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

HORIZON

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี Year ระยะเวลา: ปี Year ระยะเวลา: ปี Year
โครงสร้าง FRAME 3 2 2
มอเตอร์ MOTOR 10 HP 3.25/3.0/2.75 5 HP 2.5/2.25 2 HP 2.0/1.75/1.5
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน Electrical / Drive sets 2 1.5 1.5
ชิ้นส่วนสึกหรอ / ชิ้นส่วนพลาสติก Wear Item / Plastic Parts 1 1 1
งานสี Coating 1 1 1
ชิ้นส่วน Hardware 0.5 0.5 0.5
ค่าแรง LABOR 1 1 1
รุ่นที่รับประกัน MODEL Treadmill 7.4AT, 7.0AT,Omega Z, T202 Treadmill T101 Treadmill Evolve 3.0, TR5.0, TR3.0
รุ่นที่รับประกัน MODEL N/A Elliptical Andes 5.1 EX-59, Syros 3.0

Recumbent Bike 5.0R

Bike / Spinning Bike 5.0U, Paros 3.0, GR6, SC3.0

 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

JOHNSON

สินค้ากลุ่ม Wellness ระยะเวลา: ปี
โครงสร้างFRAME 2
มอเตอร์MOTOR 2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อน / ชิ้นส่วนพลาสติกElectrical / Drive sets / Plastic Parts 2
ชิ้นส่วนสึกหรอ / งานสี / ชิ้นส่วน HardwareWear Item / Coating / Hardware 2
ค่าแรงLABOR 2
รุ่นที่รับประกันMODEL RT5900, JP 1100
 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

TEMPO

สินค้ากลุ่ม Home Cardio ระยะเวลา: ปี
โครงสร้างFRAME 2
มอเตอร์MOTOR 2
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ / ชุดขับเคลื่อนElectrical / Drive sets 1
ชิ้นส่วนสึกหรอWear Item 1
ค่าแรงLABOR 1
รุ่นที่รับประกันMODEL Treadmill T11, T82
 • Electronic parts: choke, filter, incline motor, upper control board (console set, UCB, HR board), lower control board (MCB, incline power board, inverter), generator, cables, etc.
 • ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์: ขดลวดไฟฟ้า, ตัวกรองกระแสไฟ, มอเตอร์ปรับความชัน, แผงวงจรบน (ชุดแผงหน้าจอ, UCB, แผงวงจรวัดอัตราการเต้นหัวใจ), แผงวงจรล่าง (MCB, แผงควมคุมชุดมอเตอร์ปรับความชัน, inverter), เครื่องปั่นกระแสไฟ, สายไฟ ฯลฯ
 • Mechanical parts: Front / Rear rollers, tension wheel, handle bar, seat post, pedal arm, link arm, crank, pulley, etc.
 • ชิ้นส่วนเคลื่อนไหว: โรลเลอร์หน้า/หลัง, รอกสายพาน, มือจับ, ชุดปรับตำแหน่งที่นั่ง, ก้านแป้นเหยียบ, ก้านแขน, ข้อเหวี่ยง, ลูกรอก ฯลฯ
 • Wear Item: Pedal straps, pedal pad, fan, safety key clip, elastomer, running belt, Running deck, Poly V belt, power cord, overlay, foam grips, decal, seat pad / saddle, batteries, etc.
 • ชิ้นส่วนสึกหรอ: สายรัดแป้นเหยียบ, แป้นเหยียบ, พัดลม, safety keys, สายพานลู่วิ่ง, ไม้กระดาน, สายพาน, สายไฟเครื่อง, แผงปุ่มกด, โฟมมือจับ, เก้าอี้นั่ง, แบตเตอรี, ฝาครอบมอเตอร์, ฝาครอบด้านข้าง, End Cap ฯลฯ
 • Surface coating: powder coating / plating of frames, arms, handle bars.
 • งานสี: โครงสร้าง, มือจับ, แขนจับ
 • Hardware: screws, bolts, nuts and washers.
 • ชิ้นส่วน Hardware: สกรู, สลักเกลียว, แหวนรอง

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง

 1. อะไหล่ / ชิ้นส่วน / อุปกรณ์ที่ทำด้วยพลาสติก
 2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ
 3. ความเสียหายที่เกิดจากการต่อพ่วง
 4. การตัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไข อันทำให้เกิดความผิดปกติของชิ้นสวน / อะไหล่ จากบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รวมถึงการนำเครื่องเข้ามาจากร้านค้าหรือศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวแทนบริการของบริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 5. ใบรับประกันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 6. มีการใช้อุปกรณ์ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้งานในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
 7. ไม่รวมถึงความเสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน (สนิม การขาดการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง ฯลฯ)
 8. ไม่รวมถึงรอยขีดข่วนของโครงสร้างภายนอก (หลังจากที่ลูกค้ามีการตรวจรับสินค้าแล้ว)
 9. ไม่รับประกันในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายโดยเกิตจากการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 10. ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากใช้ชิ้นส่วน / อะไหล่ / น้ำยาเคมีหรืออื่นๆ ที่มิได้ชื้อตรงจากบริษัทฯ ที่มีใบกำกับกาษีที่ถูกต้อง
 11. การรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งสายดินให้ ทางลูกค้าต้องดำเนินการติดตั้งโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ

นโยบายการคืนเงิน

 1. ใช้เวลาตรวจสอบสินค้า 14 วันทำการ
 2. อนุมัติเคส 3-5 วันทำการ
 3. การคืนเงินใช้ระยะเวลาตามนโยบายของบัตรแต่ละธนาคาร
 4. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ สติ๊กเกอร์บนสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น
 5. สินค้าส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกรับประกันคุณภาพสินค้า ในกรณีที่สินค้าที่คุณได้รับมีความเสียหายชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินเต็มจำนวนให้กับสินค้าที่ชำรุด
 6. หากสินค้าที่ส่งเข้ามาเพื่อทำการเปลี่ยน/คืน ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสินค้าใหม่ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

 สินค้านอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

 1. รอยขีดข่วน และการชำรุดต่างๆของตัวสินค้าที่เกิดจากการใช้งาน
 2. ความเสื่อมสภาพ ความสึกหรอกจากการใช้งานตามกาลเวลา และสภาพภูมิอากาศ
 3. การใช้งานผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินค้าในแต่ละรุ่น
 4. ความเสื่อมสภาพที่เกิดจากการดูแลรักษาที่ผิดวิธี การเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องและส่งผลเสียหายต่อตัวสินค้า
 5. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุ และภัยทางธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
 6. สินค้าที่ถูกปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข
 7. สินค้าที่เป็นของแถม ของขวัญ ของแจกฟรี ของรางวัล
 8. สินค้าที่พ้นจากอาณาเขตประเทศไทยและสินค้าที่ไม่ได้นำเข้าและจำหน่อยโดย บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค ประเทศไทย จำกัด

เงื่อนไขในการติดต่อเพื่อขอเคลมสินค้า

 1. ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าและการลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านเว็ปไซต์ co.th
 2. สินค้าจริงที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพื่อการส่งต่อในการตรวจสอบและพิจารณาเคส
 3. รายละเอียดส่วนตัว ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ และรายละเอียดการใช้งานสินค้า

วิธีการรับบริการ

ท่านสามารถรับบริการจาก บริษัท จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในรูปแบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 1. Call Canter: 02-7150465-7 รับแจ้งปัญหาการใช้งาน
 2. Mail Service: Serviceth@johnsonfitness.com
 3. Service Center: 02-7150465-7, 02-3250950 ศูนย์กลางการให้บริการ หรือให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์
 4. กรุณาตรวจสอบบัตรพนักงานของบริษัทฯ ก่อนอนุญาติให้เจ้าหน้าที่ทำการซ่อมบำรุง