การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า : ต้องเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดถ้าคุณต้องการส่งคืนสินค้า กรุณาทำตามขั้นตอนดังนี้

New Logo
 
 

   1.

  • ติดต่อผ่าน Call Center 02-751-9360#602 (เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 17:00 น.) หรือ E-mail: johnsonmkt@johnsonfitness.com. เพื่อแจ้งสาเหตุการคืนสินค้าและเลขที่ใบสั่งซื้อ.

  • 2.

  • เจ้าหน้าที่ของเราจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและติดต่อกลับภายใน3วันเพื่อแจ้งขออนุมัติในการส่งคืนหรือขอเอกสารเพิ่มเติม

  • 3.

  • หากคำขอได้รับการอนุมัติ กรุณาห่อเพื่อป้องกันความเสียหายและแนบเอกสารพร้อมลายเซ็นต์ส่งกลับมาให้เรา

  • 4.

  • เมื่อเราได้รับของจากคุณจะทำการเช็คและส่งกลับไปชื่อที่อยู่เดิมที่ส่งมา ใช้เวลาทำการประมาณ 7 วัน
   
   

  ** ส่วนของค่าขนส่งทางลูกค้าต้องรับผิดชอบเอง ถ้าคุณได้รับสินค้าที่เสียหายให้รีบแจ้งเราทันที **
   

  เงื่อนไขในการคืนเงิน

   

    1.

   • สินค้าที่เกิดความเสียหายจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้

   • 2.

   • สามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดเพื่อขอคืนเงิน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ติดตั้งไปที่ serviceth@johnsonfitness.com

   • 3.

   • สินค้าที่ชำรุดจะต้องถูกส่งคืนในสภาพดั้งเดิม ไม่ได้ใช้งาน และเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมพร้อมใบเสร็จการขายและเอกสารทั้งหมด

   • 4.

   • สามารถคืนเป็นเงินสดได้ต่อเมื่อชำระเป็นเงินสดในการซื้อ

   • 5.

   • การคืนเงินทางบัตรเครดิตจะทำโดยตรงไปยังบัญชีของผู้ถือบัตร
    
    

   ** กรณีที่สินค้าที่เสียหาย **


   หลังจากที่พัสดุมาถึงโปรดตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งหรือไม่ หากสินค้าได้รับความเสียหาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งติดต่อเราทันทีที่ Call Center 02-715-0465-7 (วันจันทร์ – ศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00 – 17:00 น.) และระบุคำสั่งซื้อและรายละเอียดความเสียหาย