fbpx
มกราคม 16, 2020

วิกฤต PM2.5 ออกกำลังกาย อย่างไรให้ปลอดภัย

      ฝุ่น PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือเทียบกับเส้นผมของเรา PM2.5 นั่นมีขนาดเล็กกว่าถึง 20 เท่าและเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายผ่านการหายใจ PM2.5 จะเข้าไปเกาะตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินหายใจและระบบหมุนเวียนโลหิต ทำให้เกิดอาการอักเสบ โดยกระบวนการเหล่านี้ทำให้เกิดโรคต่างๆได้เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ, เส้นเลือดในสมองตีบ, ความดันโลหิตสูง รวมถึงยังเป็นสารตั้งต้นทำให้เกิโรคมะเร็ง

สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายกลางวันนี้เรามีวิธีรับมือ ฝุ่น PM2.5 มาฝากครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายกลางแจ้งนั้น ในวิกฤตที่มีฝุ่น PM 2.5 ถือว่ามีอันตรายและโทษกับร่างกายมากกว่าดีต่อสุขภาพเสียอีก ในขณะที่เราออกกำลังกายเราจะมีการหายใจที่เร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายในขณะออกกำลังกายและการที่เราหายใจเข้าเร็วขึ้นในวิกฤต PM 2.5 นี้จะทำให้เราได้รับ ฝุ่น PM 2.5 เข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นและเข้าสู่ปอดได้ลึกขึ้น ซึ่งหากสะสมในร่างกายมากๆ จะทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆขึ้นได้และไม่ควรอย่างยิ่งที่จะทำการใส่หน้ากาก N95 ซึ่งหน้ากากดังกล่าวนี้เป็นหน้ากากที่มีไว้สำหรับการป้องกันฝุ่นขนาดเล็กอย่างเช่น PM 2.5 เป็นต้น จะทำให้การหายใจที่เราได้รับออกซิเจนน้อยลงกว่าปกติและหากทำการใส่ในขณะออกกำลังกายที่ต้องใช้ออกซิเจนจำนวนมากนั้น จะทำให้เกิดอันตรายในขณะออกกำลังกายได้ ซึ่งในช่วงวิกฤตที่เกิดฝุ่น PM 2.5 นี้ แนะนำให้ควรเปลี่ยนจากการออกกำลังกายกลางแจ้งเป็น ออกกำลังกายในรุ่มแทนเช่น ใน Fitness, หรือที่บ้าน เพื่อลดอัตราการได้รับ PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีและควรหมั่นติดตามข่าวสารสภาพอากาศ ผ่านทาง Application บนมือถือของเราเพื่อเช็คอัตราความหนาแน่นของฝุ่น PM 2.5 และสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น ที่สามารถป้องกันฝุ่นขนาดเล็กทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 และสุขภาพแข็งแรงได้
Log In with Facebook
or
Forgot password?
Don't have an account ?