การขนส่ง

การจัดส่ง

- ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฆนสินค้า จัดส่งโดย จอห์นสัน เฮลธ์ เทค จำกัด

ลูกค้าที่อยู่เขตกรุงเทพและปริมณธน จัดส่งและติดตั่ง ฟรี (3 วันทำการ)

- ลูกค้าที่นอกเขตจัดส่งและต่างจังหวัด จัดส่งโดย ข่นส่งพัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด ฟรี (7-10 วันทำการ)

โดยไม่ได้คิดค่าดำเนินการ และค่าธรรมเนียมขนส่งใดๆ

ส่วนของการติดตั่ง(เฉพาะลูกค้าต่่างจังหวัด)จะคิดค่าธรรมเนียมเดินทาง กิโลเมตรละ 6 บาท

โดยคิดเริ่มต้นจากกิโลเมตรแรกจากศูนย์ประจำภาคแต่ละจังหวัด( สาขาต่างจังหวัดมีตามแผนที่ด้านล่าง จังหวัดที่เป็นเครื่องหมายดาว เป็นจังหวัดที่ต้องทำการตกลงกันเป็นกรณีๆ )

 

 สินค้าที่เป็น Cardio จะเก็บ 500บาท สินค้ากลุ่ม Home Gym 1,000 บาท

 ทุกคำสั่งซื้อของ Johnson Health Tech จะจัดส่งในเวลาทำการเท่านั้น (วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทุกคำสั่งซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติจากทาง Johnson Health Tech ก่อนทำการจัดส่ง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันสำหรับกรุงเทพและเขตปริมณฆลภายใน 7-15 วันสำหรับต่างจังหวัด

** การจัดส่งจำกัดเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
Thank You For Registering!

×